د البرکیک مووی تیورات

د البرکیک فلم تیروونکي ومومئ، چیرې چې تاسو کولی شئ ټکټ واخلئ او وروستي فلمونه وګورئ. په لیست کې لومړنۍ تیاترونه شامل دي.